6 feb. 2015

Vad händer efter döden? Pågående undervisning på Himlen TV7

Vad händer efter döden? Serie på Himlen TV7

I själavårdssamtal har jag ofta mött anhöriga som är djupt oroade över sina nära och käras bortgång när dessa inte varit bekännande kristna. Är de för evigt förlorade? Är allt hopp ute? Traditionen säger att så är fallet. Liberala troende säger att Gud är god och självklart komma alla till himlen. Men vad säger Bibeln?
När jag studerar grundtexten visar det sig att många översättare låtit sig styras av tradition istället för att verkligen se vad som står. Varje översättare tolkar ju utifrån sin referensram, vilket är oundvikligt. I denna fråga har många fått en helt felaktig uppfattning om livet efter döden.
I min undervisningsserie "Vad händer efter döden?" tar jag fram grundtexten för att belysa Bibelns budskap.
På www.vingarden.orgwww.vingarden.org kan du se del 4 om orsakerna till felöversättningarna.
Sprid gärna information om denna undervisning genom att använda dela-knapparna nedan. Min önskan är att fler kan få ljus, tröst och hjälp i denna känsliga fråga. 

Du kan även se del 10 i serien som handlar om de märkliga konsekvenser som följer av att man inte förstått vikten av att studera grundtextens ord för ”helvete”, ”evighet”. Vidare:
  • Den symboliska betydelsen av agnar.
  • Att mista sitt liv för att vinna det.
  • Följder av att tro på ett evigt helvete. Jesu verk var större än Adams fall.
  • Omöjligheten att älska någon under hot.
  • Syftet med falska helvetesuppenbarelser.
Du kan köpa hela serien på 13 avsnitt. Se vad de olika avsnitten behandlar på webshopen.