7 maj 2015

Skriftens eget bevis för att aion inte betyder evighet

© Madeleine Wallgren www.vingarden.org

Låt mig visa dig att Skriften, inklusive Jesu och Paulus egna utsagor, bevisar att aion inte betyder evighet, utan avser en begränsad tid med en början och ett slut.
Denna insikt får en avgörande betydelse för hur vi förstår vår framtid.

Nya Testamentet är skrivet på grekiska. En nyckel till att förstå Skriftens tal om olika tidsåldrar är att rätt förstå ordet som oftast översätts med ”evighet”, grekiskans aion.
Alla citat nedan har aion i grundtexten, men för att du ska se hur ologiskt det blir om man konsekvent översätter med ”evighet” istället för med tidsålder, eon, epok eller liknande, har jag ersatt aion med evighet.

Självklart har översättarna insett hur ologiskt och tokigt det blir och därför bytt ut ”evighet” med andra ord, t ex "världen". Men världen är inte ett tidsbegrepp. Och världen på grekiska heter kosmos. När man som bibelläsare möter ordet ”världen” i bibeln, ska man kunna lita på att det står kosmos i grundtexten - inte aion.

Testa nu själv att ersätta ”evighet”, ”evigheter” med ”tidsålder” eller ”eon” och se hur allt faller på plats!

Matt 24:3 Lärjungarna frågade Jesus:
"Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här evighetens slut?"
Här har översättarna insett att aion inte kan betyda evighet, utan helt korrekt översatt med tidsålder. Men de borde varit konsekventa med detta.

Aion = världen?

Här är några ställen där man istället har översatt aion med ”världen”:
Luk 16:8: den här evighetens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn.
Luk 20:34: Jesus svarade dem: "De som lever i den här  evigheten gifter sig och blir bortgifta.
Luk 20:35: Men de som anses värdiga att vinna den andra evigheten

Aposteln Paulus insåg också att aion inte kan betyda ”evighet”:

Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här evigheten
Här är det ju uppenbart att aion inte kan betyda evighet. För att lösa ”problemet” översätter man än en gång med ”världen” istället för ”tidsålder”.

1 Kor 1:20  Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här evighetens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens [här använder Paulus ordet kosmos och inte aion] visdom till dårskap?

1 Kor 2:6  Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här evigheten eller den här evighetens härskare, som går mot sin undergång.
SFB översätter:  … den här världen eller den här världens härskare...

1 Kor 2:8  Denna vishet har ingen av den här evighetens härskare känt - om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.

1 Kor 3:18  Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här evigheten, måste han bli en dåre för att bli vis.
SFB:  …Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen…

1 Kor 10:11  Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har evigheternas  (OBS pluralformen!) slut inpå oss.
Det är ju uppenbart för alla att ordet ”evighet” inte kan stå i flertal. Det finns bara en evighet, men det finns flera tidsåldrar.
SFB: …som har världens slut inpå oss.

Ef 2:7  för att i kommande evigheter visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
SFB: ”.. för att i kommande tider….”

Gud har skapat tidsåldrarna

Heb 1:2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat evigheterna.
Här har översättarna insett det orimliga och ersatt aion (obs pluralformen!) med världen. Världen i singular, men aion står i plural. Alltså två avvikelser från grundtexten.
SFB  … genom honom har han också skapat världen.

Heb 11:3  Genom tron förstår vi att evigheterna har ordnats/arrangerats genom ett rhema från Gud,
SFB: …att världen har skapats genom ett ord från Gud,
Här har man bytt ut aion, som står i plural, mot ”världen” (singular!) och dessutom översatt grundtextens ord som betyder att ordna, arrangera, med ”skapa”. Det är ju sant att Gud skapat världen, men det var inte den poäng Hebreerbrevets författare ville ha fram just här. Alltså tre ”missar” i en enda bibelvers!
Dessa bibelställen är bara ett urval som belyser problemet med våra vanligaste översättningar.

Traditionens makt

När man översätter Bibeln är det viktigt att man nollställer sig själv och inte försöker få orden att passa in på sina förutfattade meningar eller utifrån lojalitet mot en tradition. Ordet måste få stå för sig själv oavsett vilken doktrin det verkar följa. Jag tror det är med avsikt Gud avstått från att ge oss färdiga svar i vissa frågor. Låt oss därför inte tolka in våra egna meningar i Guds ord, utan böja oss för det. När vi inte förstår, låt oss lyfta på hatten och gå vidare. I sin tid ska den helige Ande leda oss in i hela sanningen. Men han ger oss inte sanningen för att vi ska stoltsera med den. Han visar oss för att han själv blir förhärligad genom den.

Engelska översättningar som översätter aion korrekt

På engelska finns det minst fyra översättningar som inte använder orden ”evig” respektive ”evigt” i sina översättningar av aion resp aionios, nämligen
·         Young’s Literal Translation of the Holy bible,
·         Rotherham’s The Ephasized Bible,
·         Wilson’s The Emphatic Diaglott och
·         The Concordant Literal Translation.
 På svenska har vi Helge Åkessons översättning av Gamla och Nya testamentet. Han översätter genomgående orden med tidsålder respektive tidsåldrig.
Nedanstående listade lexika och kommentarer, skrivna av professorer och teologer, visar samtliga vid en sökning på ordet aion att det betyder en begränsad tid, en epok, en eon, en tidsålder, en tidsrymd med en angiven början och slut.
·         Liddell and Scott: Greek-English Lexicon
·         Dr R F Weymouth: The New Testament in Modern Speech
·         The Interpreter’s Dictionary of the bible vol. IV, sid 643.
·         Abbot-Smith: Manual Greek Lexicon of the New Testament
·         Dr Marvin Vincent: Word Studies in the New Testament

Vill du få mer undervisning om Guds handlande i olika tidsåldrar kan du se och lyssna på
"Vad händer efter döden?"  Välj mellan DVD, CD eller mp3.

Den grundligaste utläggningen i ämnet finner du i boken "Tidens fullbordan". Den är på hela 414 sidor och alla utsagor är stärkta med utförliga hänvisningar.

Fler inlägg inom samma ämnesområde:


Madeleine Wallgren


12 kommentarer:

 1. Hej!

  Under den senaste tiden har jag lyssnat till olika tolkningar av dessa bibelställen som handlar om de eviga straffen.

  Intressant och viktigt ämne. Jag har fått en fråga i mitt huvud som gäller Matt. 25:46 "Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv"

  Hur ska man tänka här? Används samma ord i grundtexten så är ju inte det eviga livet hos Gud evigt...eller? Hur löser vi det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Nu har vår omfattande bok med utförligt svar på din fråga kommit ut. Den heter "Tidens fullbordan" och säljs just nu tillsammans med en gratis gåva värd 139-235:-. Se http://www.vingarden.org/catalog/index.php?cPath=23_1
   Gud välsigne dig!

   Radera
  2. Hej Madeleine!
   Jag beställde just den här boken och såg att som gåva fick man välja bland annat ett par böcker av Rick Joyner. Jag googlade honom och fick bland annat upp den här lilla utläggningen som inte framställer honom som särskilt trovärdig: http://bibelfokus.se/qa/q51

   Jag vill väldigt ogärna bara svälja allt jag läser, så jag skulle bli mycket tacksam om du skulle kunna kommentera den texten lite och kanske förklara lite varför ni på Vingården ändå rekommenderar hans böcker.

   Tack så jättemycket!

   Mikael Brandt

   Radera
  3. Hej Mikael!
   Jag läste länken till Jareteg och konstaterar att han inte själv verkar ha läst Joyners böcker. Han grundar sitt omdöme (uteslutande?) på vad han känner till om de personer som finns i Joyners närhet. Jareteg betonar starkt "guilt by association", vilket han även betonat i enskild kommunikation med mig. Jag kan inte dela den hållningen. Däremot tycker jag Jareteg har sunda åsikter i mycket annat. Joyner säger inte att han varit i himlen, utan delar syner och visioner han fått. De är alla symboliska och man måste tolka symboliken inte ta det bokstavligt. De som kritiserar hans syner verkar ha gjort det misstaget. Joyner tog sig an Todd Bentley när hans äktenskapsbrott avslöjades och har försökt "rehabilitera" honom. Det får stå för honom. Bentley charmade kristenheten trots uppenbara brister i både lära och liv. Men jag tror Joyner handlat utifrån goda avsikter att hjälpa. Han har inte vunnit något, utan tvärtom riskerat sitt rykte. Men vi svarar bara för de böcker vi översatt och gett ut och de vittnar om en ödmjukhet och sund självkritiskhet hos författaren. Till skillnad från mycket högmod jag sett, hört och mött hos många kristna förkunnare. För att inte tala om all kärlekslöshet, lagiskhet och fördömande attityder i ord och handling... Men läs själv förutsättningslöst och när du förstår budskapet i hans bilder så innehåller de djup visdom. Gud välsigne dig!

   Radera
  4. Tack så jättemycket för svaret, det var hjälpsamt!

   Radera
 2. Ursäkta mig! Om jag har läst vidare så skulle jag ha sett Ditt svar längre fram!

  SvaraRadera
 3. Tror vi måste vara väldigt försiktiga med att ändra Bibelns budskap. De allra flesta Bibelforskare är nog ense om att evig betyder evig o ingenting annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, vi ska inte ändra Bibelns budskap! Men det är ju just det som gjordes i början av 400-talet. Fram till dess tolkade nästan alla kyrkofäder aion som betydande en begränsad tid, syftande på det kommande fridsriket. Undantaget var Tertullianus som målande beskriver vilken glädje de troende ska känna när de ser de ogudaktiga plågas i evighet. Den nya tolkningen av aion och dito adjektiv uppstod när Bibeln översattes till latin (Vulgata). Hieronymus använde sig av två ord vid översättningen, seculum och aeternum. I senare språkbruk betyder aeternum evig, men på 400-talet hade det en dubbel betydelse, både evig och tidsåldrig. Kyrkofadern Augustinus, som inte kunde varken grekiska eller hebreiska, byggde sin teologi på Vulgata och tolkade aion som betydande evighet. Hans teologi och tankebanor byggde i stor utsträckning på det västerländska tänket och var inte förankrat i de hebreiska referensramarna. Tyvärr har många bibelöversättningar följt Augustinus och Vulgata just när det gäller översättningen av aion. Seculum har översatts med "världen" och aeternum med evig.
   Det finns i grekiskan andra ord än aionios/aionian för att beskriva "evig". I Rom 1:20 används t ex aidios. Andra ord är aei och ateleutos. Ateleutos används dock inte i NT, men i Luk 1:33 används ett besläktat ord som visar att Guds rike " aldrig ska få något slut". Man kan också använda ordet för alltid: pantote.
   Det finns en rad forskare och professorer som genom historien hållit fast vid den ursprungliga tolkningen av aion. I Sverige är det dock inte så många som vågar gå ut offentligt med det, men i den engelsktalande världen finns det många.
   En bok som tar upp det hela är "Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen" av Missionsförbundets grundare Ekman: http://www.vingarden.org/catalog/product_info.php?products_id=843

   Radera
  2. Hej! Nu har vår omfattande bok med utförligt svar på din fråga kommit ut. Den heter "Tidens fullbordan" och säljs just nu tillsammans med en gratis gåva värd 139-235:-. Se http://www.vingarden.org/catalog/index.php?cPath=23_1
   Gud välsigne dig!

   Radera
 4. Man kan inte säga att Augustinus inte kunde grekiska, han jämför ofta med den grekiska texten och ords betydelser osv. Inte heller kan man säga att han "byggde sin teologi på Vulgata". Han var t.o.m. kritisk till denna översättning, som te.x. detta citat från ett brev till översättaren Hieronymus visar:

  "I beseech you not to devote your labour to the work of translating into Latin the sacred canonical books, unless you follow the method in which you have translated Job [Hieronymus hade använt den grekiska texten för Job]. (Augustinus Ep. 28)

  Det var alltså inte Hieronymus översättningsförmåga som Augustinus hade problem med, utan att han inte använde sig av Septuaginta. Att Augustinus kunde grekiska märks bland annat i denna positiva kommentar om översättningen av evangelierna i Vulgata:

  "At the same time, we are in no small measure thankful to God for the work in which you have translated the Gospels from the original Greek, because in almost every passage we have found nothing to object to, when we compared it with the Greek Scriptures." (Augustinus Ep. 71).

  Allt gott!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppgiften om Augustinus bristfälliga kunskaper i grekiska är hämtade från boken "Augustine of Hippo" sid 36 av historikern Peter Brown. Hans bok anses som ett standardverk där inga kända detaljer om honom utelämnas (enligt en recension av boken). Brown skriver: "Augustine's failure to learn Greek was a momentous casualty of the Late Roman educational system; he will become the only Latin philosopher in antiquity to be virtually ignorant of Greek." Hur bristfälliga Augustinus språkkunskaper i grekiska (och hebreiska) verkligen var lär vi väl inte få veta. Men jag antar att han inte var helt okunnig, vilket du ju också visar på. Samtidigt undrar jag vad "vi" syftar på i citatet - kanske en medarbetare med större insikt i grekiskan?

   Radera
 5. Vi har faktiskt ett svar på frågan om Matt 25. Se länken uppe till höger med rubriken: "Talar Bibeln om eviga straff? Om Matt 25:46"

  SvaraRadera