26 maj 2013

Försakelseteologin under luppen


Försakelseteologi under luppen av Madeleine Wallgren ©


”Jag älskar Jesus så oerhört mycket. Jag måste på något sätt få visa hur mycket!” 
Utifrån en sådan längtan kan man komma att tänka på det som betyder mest för en själv. Kanske är det just det Herren vill att man ska försaka? Om jag offrar min längtan efter äktenskap, offrar min gitarr, min häst, min hobby blir det då ett välbehagligt offer för Gud?
Vad innehåller en sådan tankegång? Är det inte gärningsrättfärdighet i ny skepnad? Är det inte ett försök att bli mer välbehaglig för Gud i egen kraft. Är det inte att erbjuda Gud ett annat offer än det som redan är givet – nämligen Kristi offerdöd?
Visst är det så! I vår iver att behaga Herren kan fienden lura oss att ersätta Jesu försoningsdöd med egna offer.
”Men Jesus sa ju att vi skulle försaka allt, och att den som inte lämnade allt var inte honom värdig?”
Låt oss studera dessa bibelställen lite närmare.
Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det."
                 Matt 16:24, 25
Parallellställen hittar vi i Mark 8:34f, Luk 9:23-27; Luk 14:27
När är det aktuellt för Jesu efterföljare att förneka sig själva, alltså avstå från sina egna intressen?
När Herren kallar! 

När lydnad blir till olydnad

Låt mig ta en bild från en hundpromenad i skogen. Opal, min lekfulla hund, tillåts ofta springa lös och göra vad hon vill. Kommandot är ”hopp och lek!” Hon brukar då avvika från min sida och syssla med det som intresserar henne. Hon är nu i min perfekta vilja. Men så ser jag en okänd hund komma mot oss, och eftersom jag inte vill att hon ska försöka leka med den, kallar jag in henne. Om hon lyder (vilket hon oftast gör) fortsätter hon att vara i min perfekta vilja, men eftersom den okända hunden är en frestelse för henne, är hon tvungen att förneka sig själv. Hon avstår för min skull från att göra det hon helst vill.
Om hon nu istället bestämde sig för att inte lyda, utan sprang iväg för att bekanta sig med den främmande hunden hade hon inte förnekat sig själv, utan följt sin egen lusta eller sitt ”kötts begär”. För sig själv kunde hon försvarat det med (om nu hundar kunde resonera så vilket jag självklart inte menar att de gör) att ”Matte sa ju ’hopp och lek’, så jag tar fasta på det och låtsas att jag inte hörde hennes inkallning.”
Ser du nu att det som för en stund sedan var rätt och riktigt, nu blivit olydnad (eller synd). På samma sätt låter Gud oss njuta av vårt liv. Kanske vi har en hobby eller någon annan sysselsättning som ger oss glädje, men som inte direkt främjar utbredandet av hans rike. Men i samma stund som han kallar oss till en uppgift och vi väljer att fortsätta med vårt eget, har vi lämnat hans perfekta vilja och hamnat utanför hans fullkomliga vilja. Vi är fortfarande hans älskade barn, men vi är inte längre mitt på krukmakarskivan (Jer 18).
Lärjungarna jobbade med sitt fiske när Jesus kallade dem att följa honom. Hade de gjort fel yrkesval som fiskare? Nej, visst inte. Men i samma stund som kallelsen att lämna allt och följa Jesus kom, ställdes de inför ett val: Stanna kvar eller lämna allt.
Elisa var fullt upptagen med jordbruket och tjänade Gud i denna uppgift. Han var utvald av Gud till Elias efterträdare. Innebar det att han bara skulle rulla tummarna i väntan på att Elia skulle komma och hämta honom? Nej, han var flitig i den uppgift som hade förelagts honom. Men när Elia kallade honom att följa med, hade han lämnat Guds perfekta vilja om han stannat kvar. Det som var Gud välbehagligt ena dagen hade kunnat bli till synd nästa dag.


Motivet?


En annan mycket viktig fråga vi måste ställa oss när vi vill förneka oss själva och försaka något för Gud är vårt motiv. Varför vill jag så gärna försaka det som är mig kärt? Är det för att bli mer ”andlig”, mer välbehaglig för Gud, mera ”smord”? Eller är det för att imponera på omgivningen – se på mig hur mycket jag försakat för Guds rikes skull? Sistnämnda alternativ ger lätt omgivningen dåligt samvete och en känsla av att de är sämre kristna än den store ”försakaren”.
Oavsett vilket av ovanstående motiv du har, så har de en gemensam nämnare: Det är laggärningar och köttets försök att ersätta Jesu försoningsverk på Golgata.
Det enda giltiga motivet till att försaka något är lydnad för Herren. 
När han specifikt ber dig lämna, då är det dags att lyda. Om Herren kallar dig att bli missionär på livstid i ett avlägset land medför det ju att du måste skiljas från det du har kärt här hemma, din familj, dina djur etc. Men att ”offra” din häst eller hund eller katt bara för ”försakelsens princip” är meningslöst. I kärlekens lov står det:

Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.
                 1 Kor 13:3
Under Jesusväckelsen, där jag kom till tro, var kärleken till Jesus stor, men läromässigt fanns mycket flum. I de kretsar där jag befann mig var det inne att försaka. Man skröt med sina försakelser, och till slut verkade det tidvis som att den som försakat mest var den andligaste av alla. Rena tävlingen alltså.
En i gruppen hade en dyrbar gitarr. Jag älskade att lyssna på honom när han helt spontant satte melodier till bibelversar och psaltarpsalmer. Det var så inspirerat av den helige Ande, och en ljuvlig Guds närvaro följde med. Men han brottades med frågan om han skulle försaka sin gitarr. Vi skulle ju ge bort det dyrbaraste vi hade – och i hans fall var det gitarren. Jag vet ju inte om det var ett äkta tilltal från Herren han fick. Generellt är det faktiskt så att man ska så ut det bästa man har för att sedan få skörda något ännu dyrbarare. Denna undervisning fanns dock inte alls på kartan vid denna tid. I det här fallet förnam jag (men jag kan ju ha tagit fel) en lagisk ande bakom hans grubbel. Han gav bort sin gitarr, och frukten av denna handling blev att vi i gruppen inte längre betjänades av hans lovsång.
I kyrkohistorien kan vi också läsa om hur betoningen på att ge sitt liv för Jesus utvecklade sig. Den första generationens kristna fick ofta lida martyrdöden, något som glorifierades av senare generationers troende. Säkert var det Johannes syn om hur de som lidit martyrdöden skulle få sitta på troner och regera med Kristus i tusen år som ökade motivationen.

"Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år."
                 Upp 20:4
I vissa fall glorifierades detta så till den grad att man medvetet sökte upp situationer där man kunde hoppas på att bli avrättad. Ingen skulle ju få större lön än martyren. (Vi kan jämföra det med dagens muslimska självmordsbombare. Utan löfte om högsta ära i evigheten hade nog inte så många varit villiga att ge sitt liv på det sättet – och offrat så många andras på köpet.)
På sätt och vis är det lättare att dö fysiskt för Herren i unga år, än att dagligen och stundligen behöva dö bort från köttets lusta.
Paulus sa att han led döden varje dag.
"Jag dör varje dag, så sant som jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder."
                 1 Kor 15:31
Men trots att han ständigt var utsatt för dödsfara tog han inte dessa tillfällen i akt för att snabbare komma till himlen. Hans mål var inte att bli martyr och vinna ”bevisa” för Gud hur mycket han älskade honom. Istället gjorde han ett medvetet val att stanna kvar på jorden, eftersom han förstod att han var till större nytta för församlingen på jorden än i himlen.
"Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.
Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar."
Fil 1:23, 24

Lurad!

Om ”försakelseteologin” genomsyrar oss på fel sätt riskerar vi att bli ett offer för fienden. Glorifierar vi sjukdom till exempel – vilket ofta har gjorts i kristna kretsar – öppnar det dörren för fienden. Hur då? Jo, genom att vi gör mindre motstånd när sjukdomen klappar på dörren. Istället för att se sjukdomen som en potentiellt dödlig fiende, tar vi emot den som en gåva som vi tror ska förhärliga Kristus. Sjukdomen medför att vi får försaka sådant vi annars kunnat göra. Omgivningen (om den delar denna felaktiga lära) beundrar den sjuke som bär ”sitt kors” så tålmodigt och utan att klaga. Men fiendens syfte är att stjäla (hälsan), slakta och förgöra. När vi öppnar dörren för sjukdom kan den leda till en för tidig död. Om vi efter bästa förmåga stänger dörren minimerar vi den risken. 

Jag skriver inte detta för att på något sätt fördöma den som brottas med sjukdom. Vi lever i en fallen värld, och det är få som får nåden att leva i hälsa hela livet. Men jag säger ändå detta med eftertryck, eftersom en felaktig förkunnelse och ett glorifierande av sjukdom öppnar dörren för fiendens härjningar i Kristi kropp. I min bok ”Cancer – och vad Gud lärde mig” kan du läsa om hur jag blev ”erbjuden” cancer i en fas av mitt liv där jag var hårt trängd och inte kunde se någon utväg. Senare fick jag också diagnosen cancer som hade spritt sig. Jag delar i boken också en del forskning som visar att psyket spelar stor roll när det gäller cancer. För somliga är cancer ett sätt att lämna denna värld i förtid. Det kan vara ett sätt att fly undan sorg, bitterhet och besvikelse. För den kristne kan det bli en genväg till himlen, där man försvarar sig med att man villigt försakar denna världens fröjder. För det står ju att vi inte ska älska världen och det som finns i den, 1 Joh 2:15. Hur viktigt är det inte att vi har en sund och balanserad lära! Hur medvetna behöver vi inte vara över de olika vindkasten i läran, Ef 4:14! Vi påverkas tydligen mer än vi tror av förkunnelsen vi lyssnar på. För att behålla balansen behöver vi ta del av ”allt Guds rådslut”, Apg 20:27 (1917).  


Vad är det vi ska försaka?


Jag ska mista mitt liv för Kristi skull. Men vad betyder det?
I samma stund jag bekände Jesus som min Herre erkände jag att han är den som äger allt jag är och har. Min tid, mina pengar, min framtid och alla ägodelar och allt jag håller kärt. Jag satte så att säga in allt på hans konto. Dessutom bytte jag identitet. Nu är han mitt liv. Jag ska förminskas och han växa till i mig.
Men – jag har fortfarande tillgång till kontot. Det som Gud lagt ner i mig av längtan och gåvor, har jag också kvar. Jag är inte kallad att förneka Guds gåvor till mig.
Jag har blivit en förvaltare av de tillgångar som numera är hans. Han låter mig fortsätta njuta av till exempel relationen med mina föräldrar, vänner och så vidare. Men jag bör vara medveten om att inget är mitt längre – det är hans. Och i samma stund han vill ha det för andra ändamål, så måste jag inse att det inte är mitt. Han kanske säger: ”Nu vill jag att du tar ut beloppet du har på banken och ger till organisationen så och så.” Du kan invända och säga att du sparat i årtionden för att ha det till din pension, men det hjälper inte. Det är inte längre ditt. Du har ju erkänt att Jesus är din Herre och Mästare för flera år sedan.
En dag kanske Han säger: ”Det är dags att sluta med din hobby. Jag behöver din tid och din energi till en annan uppgift nu.” Då är det dags att lyda.


När ska vi mer försaka?


Utan att invänta ett speciellt rhema från Herren finns det naturligtvis mycket som vi utifrån sunt förnuft inser att vi måste sluta med om vi vill vara ambassadörer för Herren. När vi läser i Bibeln påminner oss den Helige Ande om att vi behöver lägga av ett och annat i vår livsföring som inte är förenligt med Kristi efterföljd. Men detta är ju en naturlig del av det nya livet som jag mottog när jag bjöd in Jesus att bli min Herre. Min önskan som kristen är nu att bli mer och mer lik Jesus för varje dag, eller hur? Jag vill inte längre ljuga, stjäla (från staten till exempel), förtala, slösa bort Guds pengar på onyttigheter, missköta min kropp och så vidare. Jag längtar efter tillbedjan och bibelstudier, så annat som tidigare upptagit min tid får stryka på foten. Det är att försaka, men motivet är inte att bli mer välbehaglig för Gud eller att sona ovärdighetskänslor. Motivet är kärlek till Herren och mina medmänniskor.
Eftersom jag nu litar på att Herren är min försörjare och att han unnar mig gott, behöver jag aldrig stjäla eller vara girig. Jag vet att han ger mig allt jag behöver och mer därtill.
"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också."
                 Matt 6:33