21 okt. 2013

Farorna med "Law of Attraction" i "kristen" förkunnelse

"Allt du drömmer om och önskar kan du få!"

En “kristen” variant av “Law of Attraction” har smugit sig in i kristenheten. Denna lära är i vissa avseenden snarlik biblisk förkunnelse, men saknar, som alltid är fallet med villfarelse, korset i centrum.

Vad är då ”Law of Attraction”? Denna lära fick stor genomslagskraft genom filmen och boken ”The Secret” av Rhonda Byrne (På svenska: ”The secret – Hemligheten”). Boken är en bästsäljare och tryckt i över 3,7 miljoner ex och handlar om hur man blir mästaren i sitt eget liv.

I presentationen kan man bland annat läsa:
I boken lär man sig att tillämpa The Secret på alla sätt i livet, vare sig det handlar om hälsa, relationer, lycka, yrkeslivet eller pengar, och dessutom i samspelet med andra i världen. Budskapet handlar om att återupptäcka den dolda, outnyttjade kraften i sitt inre och den vetskapen för med sig glädje på alla områden i ens liv.
The Secret innehåller visdom från samtida lärare och inspiratörer - kvinnor och män som är läkare och medicinare, psykologer, historiker, teologer och vetenskapsmän, samt ledande inom näringsliv och ekonomi - som har använt sig av hemligheten för att uppnå hälsa, välbefinnande och lycka. Genom att börja tillämpa kunskapen i The Secret visar de hur sjukdomar kan botas, hur man kan uppnå bättre levnadsstandard, bemästra hinder och begränsningar, samt nå dit många vanligtvis anser vara omöjligt - sina drömmars mål.
http://www.adlibris.com/se/bok/the-secret-hemligheten-9789153434238
Kort uttryckt går denna förkunnelse ut på att du kan få allt du vill ha. Bejaka din lust och din längtan, tänk och meditera på det och tala sedan ut det, gärna i form av en bön. Då kommer det du vill ha att dras till dig. De saker och händelser du vill ska komma till dig attraheras till dig. Law of Attraction beskrivs som en universell lag som säger att ”lika attraherar lika”.


Genom att det talas om bön så är det lätt att bli bedragen och mena att det här är kristen tro, men det är inte Bibelns Gud man ber till, utan svaret kommer från ”universum” eller den källa man väljer att tro på.
Omvänt fungerar denna attraktionslag så att det man fruktar för sannolikt också händer mig förr eller senare. Jag har gjort mig disponibel för det jag fruktar för genom att meditera på det, tala ut det och ställt in min kropp och själ på det. Alltså drar jag på det sättet till mig olyckan.
Jag uppmanas att lyssna till mitt högre jag och min inre röst, precis som vi undervisar om att lyssna till vårt inre vittnesbörd, andens smörjelse, 1 Joh 2:27, i boken ”Ditt inre vittnesbörd”.

Mycket av det som förkunnas inom denna New Age- och New Thought-inspirerade lära, återfinns alltså i kristen förkunnelse. Tankens och tungans makt betonas på många ställen i Skriften, både i Gamla och Nya testamentet. Likheterna har bedragit många framgångsrika förkunnare, speciellt i USA, att använda principerna i attraktionslagen i en ”kristen” tappning. Genom att tillämpa läran i kristna sammanhang och krydda förkunnelsen med lite bibelstöd har man förlett hela församlingar.

Men varför är det då villfarelse när man så enkelt kan underbygga attraktionslagen med bibelstöd? Därför att man hoppar över korsets budskap. Det är sant att Gud vill ge oss vad vårt hjärta begär, Ps 37:4, men om vi även läser nästa vers ser vi uppmaningen ”Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det.” Det är inte förenligt med biblisk tro att bara kräva vad mitt hjärta begär, utan det måste vara förenat med att ha sin glädje i Herren och överlåta mig åt honom, något som inte alltid är smärtfritt.

Det är sant att Jesus lovat att vi ska få det vi ber om i hans namn, men de grundläggande villkoren i Skriften handlar om att först överlåta sitt liv till Kristus, dö bort från sitt gamla jag med dess lustar och begärelser. Guds löften om överflöd, välsignelser, hälsa etc gäller när vi förblir i förbundet och vandrar i lydnad för Herrens bud, se till exempel 5 Mos 28 vad som gällde i Gamla förbundet.

All villfarelse som menar sig stå på kristen grund har det gemensamt att man inte läser Bibeln i sin helhet, utan plockar ut godbitarna och ”glömmer” korset som dödar vår gamla natur.
Den ”kristna” vilsefarande förkunnelsen, som handlar om att du kan få allt du önskar och ber om, tilltalar den gamla naturen, vårt kött, och förkunnelsen uppmuntrar oss alltså att tillfredsställa köttet. ”Vad vill du helst av allt ha? Framgång? Lycka? En ny lyxbil? Skönhet? Gud är god och bara du föreställer dig det i din fantasi, fortsätter att meditera över det, be om det och tala ut det, så kommer det att dras till dig och en dag har du det. Inget är omöjligt för Gud! Inget är omöjligt för dig!”

Vissa av bibelns löften som gäller nästa tidsålder flyttas in i denna tidsålder och intet ont anande åhörare sväljer det hela. Vem vill inte ha lycka och överflöd och slippa lidande och elände? 
Som en äkta Jesu lärjunge måste jag vara villig att också lida med honom, erkänna mig som hans tjänare i alla livets situationer. Jag är inte längre min egen. Ordet för tjänare (doulos) betyder också slav. Jag är köpt med Kristi dyra blod, 1 Kor 6:20; 1 Kor 7:23 m fl ställen, och äger inte mig själv från den stund jag bekände Jesus som min Herre. Jag kan inte följa Jesus på mina egna villkor, utan enbart på hans!
Sedan sade han (Jesus) till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.
Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?
       Jesus i Lukas evangelium 9:23-25

1 kommentar:

  1. Det är så skönt att läsa dessa ord har läst dem flera gånger. Vi har haft en dispyt eller vad man ska kalla den på en sida. Där en ung man menar sig vara helt felfri utan synd och alla andra utom han förtappade syndare.Så läser jag detta och får stöd i det jag skrivit till honom. Jag har hållit mig till ordet helt enkelt och det passade inte eftersom många tror att Bibeln ska plockas sönder i små molekyler till ett intet. Håller man på så och verkligen tror på vad man gör så blir det fel. Ta fyra ord ur ett kapitel fem ur ett annat men inte läsa något i sin helhet. Det kan inte bli annat än fel. Men är det verkligen det dom får lära sig i dagens Bibelskolor då är det skrämmande. Gud visste nog redan då Bibeln skulle skrivas varför den skrevs så som den är skriven. För han visste att vi behöver ledning hela vägen och vi behöver inte göra om Bibeln för att den ska passa oss. Utan vi får göra om oss för att bli som Gud vill, och givetvis med hjälp av den helige ande.
    Tack för dessa ord jag behövde få dem för att förstå att jag gjort det rätta.
    Gud Välsigne ert fortsatta arbete för Herren!

    SvaraRadera