13 sep. 2015

Befinner du dig i en andlig och själslig öken som aldrig verkar ta slut?

Ökentider - vad är meningen?

Befinner du dig i en andlig och själslig öken som aldrig verkar ta slut? Verkar den ena prövningen efter den andra stå på kö vid din dörr? Du kan inte skönja löfteslandet i någon riktning och undrar hur hamnade jag här? Har Gud glömt bort mig? Är det djävulen som håller mig fången i denna torra och hopplösa omgivning – eller är det Gud? Eller finns orsaken helt och hållet hos mig själv?

En större del av budskapet i min bok om prövningars syfte kom till under en period när många som ringde för att få råd och själavård berättade att de var så förvirrade över alla prövningar som drabbade dem. Fastän de bekänt sådan synd de var medvetna om och tyckte sig tjäna Herren, förstod de inte vad Gud menade med att låta dem gå igenom till synes meningslösa lidanden. En del hade hamnat i riktiga ”råttfällor”, bland annat i äktenskap som innebar sådana allvarliga problem att det syntes omöjligt att finna något sätt att fortsätta leva efter Guds ord.

När jag sökte Guds ansikte angående detta talade han till mig. Han sa att han förbereder ett folk som ska tjäna som stöttepelare i väckelsen som kommer. Dessa får nu speciell träning för att i framtiden kunna stå fasta när fiendens prövningar drabbar dem. Dessa utvalda pelare ska tjäna som föredömen som inte vacklar under pressen, de som klarar av att bära upp väckelsen och hålla den på rätt köl när stormarna kommer. Prövningarna vi möter är inte meningslösa – ofta tjänar de ett mycket stort syfte för framtiden – om vi består proven.

Prövningar och lidanden upplevs oftast som något onödigt ont. Och det är inte alla prövningar som kommer från Gud, men Gud kan använda alla prövningar för sina syften till vårt bästa. Vi är ofta snara att be Gud om hjälp att komma ur allt som vi upplever som jobbigt – och ibland ser vi till att i med olika flyktmetoder komma ur prövningarna så snart det bara går. Men många prövningar, om än inte alla, är tester sända av Gud för att pröva våra motiv, vår lydnad och vår hjärteinställning. Han har ett mycket speciellt syfte med dessa! Prövningarna vi så gärna klagar över kan vara de redskap Gud försett oss med för att föra oss till det mål vi längtar efter.

Det finns flera slags lidanden – dels dem Gud använder för att hans Sons bild ska framträda allt tydligare i våra liv men också sådana som följer med det faktum att vi lever i en ofullkomlig värld. Sedan finns det lidanden som helt enkelt beror på att vi inte uppmärksamt lyssnat till Herdens röst utan kommit utanför hans plan. Olydnad leder till plåga. Vi ska försöka klargöra hur man skiljer mellan olika slags prövningar.

Gud har en plan för oss, men för att kunna platsa i planen måste vi gå i skola. Vilken skola är bättre än Guds egen? Denna bok hjälper dig att känna igen Guds fostrande hand där du minst anade den. Låt dina prövningar förvandlas till verkliga glädjeämnen när du lär dig dra nytta av dem!

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.
                                                                  1 Petrus 1:6
Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.
                                                                    1 Petr 4:13
Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.
                                                                             Jak 1:2

Undervisning som hjälper dig att se de dolda skatterna i prövningarna finner du i min bok "Prövningar- om ökentider, Guds fostran och lidanden för Kristi skull"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar