10 mars 2015

Hur stor är din hunger efter Guds Ord? Del 2

Sänd en hunger i landet efter att höra Herrens ord!

Min bön har genom åren varit att Herren ska uppfylla sitt löfte i Amos 8:11 om att sända hunger efter Herrens ord. Vi behöver bli hungriga!
Om du någon gång fastat har du nog märkt att suget efter mat är starkast den första tiden, kanske den första veckan, men sedan ställer kroppen om sig för svältläge och går på sparlåga. Istället för att förvänta sig energi utifrån, börjar den förbruka reserverna som finns lagrade. Inte förrän efter omkring fyrtio dagar för en normalviktig person väcks hungern åter till liv. Så står det till exempel om Jesus att han efter fyrtio dagar blev hungrig. Det är då kroppen börjar tära på sina livsviktiga organ.
Jag vill att du ska tänka på tiden mellan sju och fyrtio dagar. Du känner ingen hunger.
Varför? Därför att du inte har ätit. Om vi försummar att nära vår ande upphör hungern.
Vi lever i en stressad tidsålder, ja, men känner inte Gud till detta? Varför inte börja fasta på andra ting än på Bibeln? Avstå från att kolla Facebookuppdateringarna varje dag, stäng av din mobil ett par timmar, byt ut TV-soffan mot bönekammaren!

Skilj mellan själens och andens hunger!

Det är viktigt att skilja mellan själens hunger och andens hunger. Hur kan jag göra det?
Hebr 4:12 säger att ”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”
Genom träning kommer jag att lära mig känna igen min andes vittnesbörd. Många kristna drivs av ett starkt själsliv. De har inte förstått att själslivet måste gå genom korset innan Gud kan använda det, Rom 6:3, 4, 11 och drivs därför av idéer och mänskligt välmenat tänkande.
Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. ….
Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.
Men det är inte enbart det vi brukar kalla synder vi måste dö bort ifrån. Också den goda sidan av frukten på Kunskapens träd är giftig. Den tar nämligen bort Gudscentreringen till förmån för mänskligt tänkande.

Bibelundervisning som tilltalar själen, men inte mättar anden

Något som är lite svårare att genomskåda är bibelundervisning som teologiskt kan vara korrekt, men ändå inte mättar min ande. Den tillför själen kunskaper, men har inte förmåga att utmana min livsstil och leder inte till större Kristuslikhet. Denna slags undervisning är absolut inte onödig, men man ska vara medveten om att man inte kan överleva på denna föda. En del lurar sig själva att tro att de vandrar i anden eftersom de har så stor kunskap inom sitt specialområde. I själva verket kan de ha förlorat brudekärleken. Kort sagt finns det bibelundervisning som är inspirerad och född av Anden och det finns teoretisk bibelundervisning som tilltalar själen.
Den andefödda förkunnelsen öppnar vårt inre, den är ett rhema från Herren, ett levande ord som anger riktning för livet och visar lösningar på sådant vi sedan länge suttit fast i eller undrat över. En undervisning som ger mättnad åt vår ande avslöjar mänskligt tänkande och leder oss in i det gudomliga tänkandet.

Andliga upplevelse istället för Guds ord?

Äkta kärlek till Herren har ibland ersatts av upplevelsefokusering. Känslomänniskan lockas att förväxla brudekärleken med känslor och upplevelser. Suget efter påtagliga manifestationer förleder en del att öppna sig för främmande eld, 3 Mos 10:1, 2. Bara för att något är övernaturligt och verksamheten går under kristen flagg behöver det inte vara den helige Ande som är verksam. Många av de manifestationer vi sett i nyare rörelser under 1990-talet och 2000-talet är identiska med de som förekommer i ockulta religioner. Varhelst Guds ord får en undanskymd plats till förmån för handpåläggning och ”överföring av smörjelse” bör man se upp. Jesus är det personifierade Ordet. Älskar jag inte Ordet älskar jag inte Jesus, oavsett vilka härliga känslor jag kan få i kroppen och själen. Jag kan inbilla mig att det är Jesus jag på nytt förälskat mig i, men i själva verket kan det vara en falsk Jesus. En del har blivit lurade och kommit bort från den sunda tron.
Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.
Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
            Matt 24:10-24
Lägg märke till att syftet i vers 24 inte är att bedra dem som inte tror, utan de utvalda. I varningen i vers 11 handlar det om den stora allmänheten.
När du åter börjar äta av Guds ord känner du förmodligen ett visst motstånd. Fienden fruktar för Ordet, för han vet vilken kraft som finns i det och inger tankar på missmod, fördömelse och hopplöshet. Men stå emot honom och avslöja honom som den lögnare han är! Du har allt att vinna och inget att förlora. Tänk vilken stor och dyrbar skatt du tar med dig när ditt jordeliv är slut! Det enda du kan ta med dig in i evigheten är Guds ord och frukten av de ord och handlingar som det levande Ordet inspirerat dig att utföra.

(c) Madeleine Wallgren www.vingarden.org


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar